Pravidlá používania cookies

Body

Tieto pravidlá sa týkajú používania Portálu www.mamee.sk.

Poskytovateľom a prevádzkovateľom Portálu je spoločnosť Nemesis group, s.r.o., so sídlom Klincová 37/B
 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 52 568 491, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 139969/B, založená v Slovenskej republike. Ak sa v týchto pravidlách používa pojem „Mamee“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť Nemesis group, s. r. o., portál 
www.mamee.sk

Pravidlá používania Cookies
 Na Portáli používame programy cookies na získavanie informácií o Užívateľoch. Cookies je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá vo Vašom technickom zariadení (napr. mobilný telefón, tablet, notebook) pri používaní Portálu a na určitý čas uchováva informácie o Vašich zariadeniach, krokoch a nastaveniach. Súbor cookies umožní Portálu pri ďalšej návšteve rozpoznať Váš prehliadač alebo ukladať Vaše nastavenia a iné informácie. 
Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookies, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. Inštrukcie na zmenu nastavení cookies nájdete v pomoci každého priehliadača.

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si môžete pozrieť na stránke http://www.allaboutcookies.org/. Všetky súbory cookies uložené vo Vašom zariadení môžete kedykoľvek vymazať. Internetový prehliadač môžete nastaviť ako má spracúvať cookies, prípadne používanie cookies úplne zakázať alebo vždy žiadať od Vás súhlas s použitím konkrétneho cookies súboru. Niektoré časti Portálu však nemusia bez použitia cookies pracovať správne alebo niektoré funkcionality nemusia byť dostupné vôbec.

Informácie a údaje získané zo súborov cookies pri Vašom používaní Portálu sa spravujú Podmienkami ochrany súkromia.

V rámci Portálu môžeme používať dva druhy Cookies. Session cookies sa vymažú po zatvorení Vášho prehliadača. Persistent cookies zostanú vo Vašom zariadení aj po zatvorení Vášho prehliadača a použijú sa pri Vašej ďalšej návšteve Portálu.

Portál môže používať aj iné nástroje na sledovanie a zisťovanie informácií o užívateľoch s podobnou funkcionalitou (napr. web beacony, Flash cookies, sledovacie URL).

Súbory cookies a podobné monitorovacie nástroje používame najmä za účelom:

  • sprístupnenia, prevádzkovania Portálu a jeho funkcionalít v požadovanej kvalite a komforte pre Užívateľa, napr. automatickým prihlásením do Užívateľského profilu, zaistením bezpečnosti po prihlásení,
  • sprístupnenia, prevádzkovania Portálu a jeho funkcionalít na rôznych webových stránkach, zariadeniach a prehliadačoch;
  • monitorovania a analýzy výkonu, prevádzky a efektivity Portálu a jeho zlepšenia, napr. návšetvnosť Portálu, druh používaného prehliadača a pod.;
  • ochrany pred zneužitím Portálu a prevencie a odhalenia podvodného alebo inak nevhodného správania.

Na Portáli umiestňujeme tiež súbory cookies našich obchodných partnerov a tretích strán najmä analytické cookies (Google Analytics), ktoré umožňujú analyzovať, ako návštevníci (užívatelia) Portál používajú, ďalej cookies sociálnych sietí (Facebook), ktoré zlepšujú a zjednodušujú užívateľské rozhranie Portálu a reklamné cookies, ktoré umožňujú zlepšenie cielenia reklamy na Portáli. Údaje z týchto cookies získavajú priamo ich prevádzkovatelia a Mamee k nim nemá prístup.

Súbory cookies tretích strán umiestnené na Portáli nám zároveň umožňujú zistiť prostredníctvom Pseudonymizovaných údajov od tretích strán všeobecné informácie o návštevníkoch stránky, napríklad o ich preferenciách zistených na základe nimi navštívených internetových stránok. Tieto údaje získava tretia strana používaním špecializovaných súborov cookies tzv. „trackerov“, ktoré sú schopné identifikovať zariadenie návštevníkov (bez konkrétnej identifikácie osoby) pri návšteve internetovej stránky a zapamätať si aké stránky boli prostredníctvom daného zariadenia navštívené.

Súbory cookies tretích strán ale môžeme používať aj na prevádzku niektorých integrálnych častí Portálu, ako napríklad prevádzku helpdesku, prípadne na backend support Portálu.

Súbory cookies tretích strán (vrátane tých používaných trackermi) môžete zmazať alebo zakázať rovnako ako štandardné súbory cookies.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Cookies, ktoré sa na našich webových stránkach používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.

 

 

 

 Odoberajte náš newsletter a dozviete sa o spustení aplikácie prví.